Enkel kombination, dubbelt så bra

Den senaste lanseringen av kombi balinplastare kan tillämpa film istället för nätlindning, såsom McHale Fusion 3 Plus, Krone Comprima och Orkel HiQ har banat väg för antagandet av Film&Film Wrapping (F&F inplastning). F&F inplastningssystemet är en innovativt, dual filminplastningsmetod som innefattar den kombinerade användningen av SilotitePro nästa generations balinplastning och Baletite, nätlindnings ersättningsfilm.

Förutom att skapa mer kompakta balar som tål hantering bättre, bidrar ett F&F inplastningssystem även till minskad förlust av ensilage genom en förbättrad syrebarriär som motverkar mögeltillväxt.

Medan nätlindning kommer att fortsätta att förlänga efterbalning, kommer den styvare konfigurationen av Baletite att upprätthålla trycket som har tillämpats inom presskammaren och denna större kompakthet möjliggör effektivare foderförvaring. Försök som gjorts av ILVO (Instituut voor Landbouw - en Visserjonderzoek / Forskningsinstitutet för jordbruk och fiske) i Belgien visade att F&F balar var i genomsnitt 2 cm mindre i omkrets än traditionella nätlindande balar förutom att ha en densitet som var 10 % högre.

F&F inplastningssystemet kan även underlätta fodringsprocessen. Om en balhanterare och en mixervagn används, är det möjligt att mata ut innehållet i F&F-balarna med ytterst liten mänsklig medverkan. Foderprocessen påskyndas även tack vare enkel borttagning av Baletite från balen. När balen öppnats, oavsett om det görs för hand eller med en balhanterare, skalas Baletite bort helt från balen då foder inte kan fastna i det som vid nätlindning.

Dessutom, eftersom både Baletite och SilotitePro tillverkas av samma grundmaterial, finns det ingen anledning att skilja dem för återvinning efter användning.  När det avlägsnats från balen, kan båda filmerna vikas ihop och placeras i samma fack för återvinning tillsammans.

 

Tekniska specifikationer – SilotitePro

Bredd (mm) Tjocklek (µm) Längd (m) Palldimensioner (cm) Rullar per pall (st) Färg Pallhöjd (m)
750 20 1950 120 x 97 40 Vit, grön 1.65

Tekniska specifikationer – Baletite

Användning Bredd (mm) Tjocklek (µm) Längd (m) Palldimensioner (cm) Rullar per pall (st) Pallhöjd (m)

Sockerbetor/

Majs

950 13 2400 112 x 130 20 1.10

Sockerbetor/

Majs

1280 13 2400 112 x 130 20 1.10
Gräs 1280 16 2000 112 x 130 20 1.10
Gräs 1380 16 2000 112 x 147 20 1.10

SilotitePro och Baletite tillverkas i fabriker som är godkända enligt ISO9001, ISO14001 och OHSAS 18001.

Varje rulle har en unik etikett för att garantera 100 % spårbarhet om det oväntat skulle uppstå ett problem.