Yhteiskuntavastuu

Jatkamme työmenetelmiemme kehittämistä ja ympäristöllisen suorituskykymme parantamista asettamalla tavoitteita ja päämääriä yhdistettyinä selkeisiin hallintaohjelmiin, jotta voimme minimoida vaikutuksemme ympäristöön ja yhteisöihin, joissa työskentelemme. Olemme sitoutuneet olemaan vastuullinen valmistaja ja hyvä naapuri:

  • minimoimalla käyttämiemme raaka-aineiden ja muiden resurssien määrän ja käyttämällä vain orgaanisia perusseoksia ja väriaineita, joissa ei ole lainkaan raskasmetalleja (käytäntö, jota olemme noudattaneet vuodesta 1988)
  • toimimalla suljetun tuotekierron järjestelmässä, jonka avulla varmistamme tuotantojätteemme uudelleenkäsittelyn omissa tiloissamme
  • toimimalla asiakkaidemme kanssa minimoidaksemme heidän resurssien käyttönsä tarjoamalla ympäristöystävällisiä pakkausmenetelmiä.
  • edistämällä säilörehukalvojemme uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä
  • parantamalle prosessiemme ympäristöllistä toimintakykyä vähentämällä päästöjä ja energian käyttöä, minimoimalla jätettä ja hallitsemalla melua.
  • noudattamalla työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan OHSAS 18001 –standardia.
  • keräämällä sadevettä jäähdytykseen voidaksemme minimoida vesijohtoveden käytön. Tämän lisäksi tuotantotoimistamme ei aiheudu saastevesipäästöjä ympäristöön.
  • vähentämällä energian kulutusta. Kaikkiin tuotantolaitteisiin on asennettu tehokkaat vaihtovirtamoottorit, jotka kuluttavat vähemmän sähköä kuin perinteiset mallit. Käytämme lisäksi vain vaihtoehtoisten lähteiden tuottamaa vihreää energiaa.