Recycling van landbouwfolie

Milieuvriendelijkere kuilvoerfolies

Kuilvoerfolies van hoge kwaliteit, zoals in het Silotite-assortiment, bieden agrariërs een kosteneffectieve, efficiënte inkuilingsmethode voor de productie van wintervoer van hoge kwaliteit. Nadat het kuilvoerfolie is gebruikt, is het belangrijk dat het wordt gerecycled. Er zijn allerlei toepassingen voor gebruikt landbouwfolie, zoals landschapsproducten, hekwerken en vuilniszakken. Maar nog vóór de recyclefase willen wij de impact op het milieu minimaliseren door de dikte van balenwikkel te verminderen tijdens het fabricageproces.

Dunnere folie

Dankzij geavanceerde polymeren en de nieuwste extrusietechnieken voor folie kunnen moderne stretchfolies voor kuilvoer dunner worden gemaakt. Zo ontstaat een krachtige stretchfolie die alle kracht en prestaties van een conventionele balenwikkel van hoge kwaliteit combineert met een aanzienlijk dunner materiaal.

SilotitePro® is zo'n folie. Met SilotitePro® kunt u de impact van uw balenwikkelwerk op het milieu terugbrengen tot het minimum. Omdat dit materiaal dunner is, kunt u balen wikkelen met een veel lager volume aan folie. Daardoor ontstaat minder folieafval nadat de balen zijn geopend. Bovendien is dit afvalmateriaal 100% recyclebaar.

Recycling

Jarenlang zijn wij actief betrokken geweest bij verschillende nieuwe en bestaande recyclingprogramma's op dit gebied in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Frankrijk en Nederland in nauwe samenwerking met plaatselijke landbouworganisaties.

Wat wordt er gedaan met gebruikt kuilvoerfolie?

Gebruikt kuilvoerfolie behoort niet te worden afgevoerd als afval, want het kan worden hergebruikt in de fabricage van onder meer vochtbestendige membranen, tuin- en straatmeubilair en vuilniszakken. In de meeste landen zijn er nu recyclingprogramma's voor herverwerking van landbouwfolie en het is belangrijk (en kostenefficiënter) om te zorgen dat de folies goed worden voorbereid voor inzameling door een geregistreerd vuilverwerkingsbedrijf. De volgende vijf tips voor recycling van kuilvoer-stretchwikkel zijn nuttig hierbij:

  • Polytheen moet voor inzameling schoon, droog en vrij van ander vuil zijn om de transport- en verwerkingskosten te verlagen. Zorg dat pakketten polytheen geen banden, metalen delen, stenen of hout bevatten. Al deze stoffen hebben een grote uitwerking op de recyclingmachines.
  • Sla gebruikt kuilvoerfolie zorgvuldig op. Uw opslagterrein moet toegankelijk zijn voor een inzamelingsvoertuig.
  • Vergeet niet de verschillende soorten landbouwafval te scheiden in groepen, d.w.z. balenwikke. netwikkel, bindtouw, kunstmestzakken en plastic bakken, zodat niet alles door elkaar is gemengd.
  • Zorg dat het materiaal gereed is voor inzameling in balen/samengebonden bundels of in een geschikte verpakking zoals een grote zak van polytheen.
  • Zorg dat u werkt met een geregistreerd afvalverwerkingsbedrijf dat uw balenwikkel op de juiste manier afvoert. Houd er rekening mee dat het in de meeste landen verboden is om polytheen te verbranden of te begraven.