Zakelijke sociale verantwoordelijkheid

Voortdurend ontwikkelen wij onze werkprocessen en verbeteren wij onze milieuprestaties door doelen en targets te verbinden met heldere beheerprogramma's voor minimale impact op het milieu en de samenlevingen waarin wij werken. Wij streven er op de volgende manieren een verantwoordelijke fabrikant en goede buur te zijn:

  • minimaal gebruik van grondstoffen en andere hulpbronnen en gebruik van alleen biologische hoofdbatches en pigmenten die geheel vrij zijn van zware metalen (een werkwijze waarvoor wij in 1988 al hebben gekozen).
  • werken volgens een gesloten systeem waarin ons productafval intern wordt hergebruikt.
  • werken met klanten aan minimalisering van hun hulpbronnen door milieuvriendelijke verpakkingssystemen.
  • stimuleren van hergebruik, recycling en terugwinning van onze kuilvoerfolies.
  • verbetering van milieuprestaties van onze processen door minder emissies en energieverbruik, minimalisering van afval en beperking van lawaai.
  • werken volgens OHSAS 18001, de norm voor gezondheid en veiligheid op het werk.
  • opvangen van regenwater voor gebruik in ons koelsysteem, zodat minder grond-/kraanwater wordt verbruikt. Bovendien wordt in onze productieprocessen geen vervuild water in het milieu geloosd.
  • minimaliseren van elektriciteitsverbruik. Alle fabrieksapparatuur is uitgerust met zeer efficiënte wisselstroommotoren die minder stroom verbruiken dan conventionele modellen. Bovendien gebruiken wij alleen groene stroom uit alternatieve bronnen.