Felles sosialt ansvar

Vi fortsetter å utvikle arbeidsmåtene våre og å forbedre miljøstandarden vår, ved å sette oss målsettinger og mål, kombinert med tydelige ledelsesprogrammer for å minimere innvirkningen vi har på miljøet og lokalsamfunnene vi arbeider i. Vi forplikter oss til å være en ansvarlig produsent og en god nabo, ved:

  • å redusere bruken av råmaterialer og andre ressurser, og kun bruke organiske grunnmaterialer og pigmenter som er fullstendig fri for tungmetaller (en praksis vi har opprettholdt siden 1988).
  • å drive et lukket sløyfesystem som sikrer gjenvinning av vårt eget prosessavfall på stedet.
  • å samarbeide med kunder for å minimere deres ressursbruk gjennom miljøvennlige pakkesystemer.
  • å fremme gjenbruk, resirkulering og gjenvinning av sileringsfilmene våre.
  • å forbedre miljøytelsen i produksjonsprosessene våre, ved å redusere utslipp og energiforbruk, minimere avfall og kontrollere støy.
  • å drive etter OHSAS 18001-standarden for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.
  • å samle opp regnvann for bruk i kjøleren vår, for å redusere bruken av vann fra bakken. Produksjonsvirksomheten vår slipper heller ikke ut forurenset vann i miljøet.
  • å minimere elektrisitetsforbruk. Alt produksjonsutstyr er utstyrt med høyeffektive vekselsstrømmotorer, som bruker mindre elektrisitet enn konvensjonelle modeller. Vi bruker i tillegg kun grønn energi, generert gjennom alternative energikilder.