Kvalitet

Kvalitet er hovedanliggende i alle produksjonsprosessene våre. Enten vi snakker om balleinnpakkingsfilmer eller de nye filmene til erstatning for nettinnpakning, bygger vi omdømmet vårt på å tilby høykvalitetsfilmer, for stabilt pålitelig ensilering.

For å sikre at produktene våre når deg fri for materielle skader eller produksjonsskader, er alle sider ved produksjonsprosessen gjenstand for grundige, regelmessige, interne revisjoner - og når nødvendig, justeringer - av instrukser og prosedyrer, for til en hver tid å kunne garantere kvalitet.

Kvalitetssikringsteamet vårt arbeider med alle avdelingene for å gjennomføre de strenge standardene i ISO 9001-kvalitetssystemet, som anvendes i hele næringen. Alle ansatte er involvert i dette og dette sikrer at systemet er dynamisk og velfungerende.

Alle innkommende råmaterialer og grunnlagsbatcher gjennomgår i tillegg en grundig inspeksjon i laboratoriet vårt før bruk. Vi gjennomfører også regelmessig filmanalyser, for å forsikre oss om at sammensetningen av de ferdige produktene våre overholder de fastsatte kravene i kvalitetssystemet vårt.

I tillegg til å fokusere på interne produksjonsprosedyrer, gjennomfører kvalitetskontrollavdelingen vår også regelmessige tester på gården, for å undersøke filmens ytelse i bruk. Disse omfattende felttestene gjør det mulig for oss å sikre at utvalget av Silotite-produkter fortsetter å utvikle seg og fortsetter å være egnet for bruk i alle moderne, velholdte pakkemaskiner