Film & Film Wrapping

Alt i ett, dobbelt så bra
Den nylige lanseringen av kombi-ballepakkere med kapasitet til å bruke film i stedet for nettinnpakning, slik som McHale Fusion 3 Plus, Krone Comprima og Orkel hiQ, har banet veien for å ta i bruk film&film (F&F)-innpakning. F&F-innpakningssystemet er en innovativ filminnpakkingsmetode som omfatter den kombinerte bruken av SilotitePro nestegenerasjon balleinnpakning og Baletite-filmen, som erstatter nettinnpakkingen.

I tillegg til at dette gir mer kompakte baller som bedre tåler håndtering, bidrar F&F-innpakkingssystemet også til å redusere silotap ved å gi en forbedret oksygenbarriere som reduserer muggdannelse.

I motsetning til nettinnpakning, som vil fortsette å bli lengre etter ballen er ferdig, opprettholder Baletites stivere konfigurasjon trykket som ble påført inni ballekammeret og denne økte sammenpressingen av avlingen gir mer effektiv fôrlagring. Forsøk foretatt av ILVO (Instituut voor Landbouw – en Visserjonderzoek / Institutt for landbruks- og fiskerforskning) i Belgia, har vist at baller fra F&F-systemet i gjennomsnitt var 2 cm mindre i omkrets enn tradisjonelt nettpakkede baller, i tillegg til å være 10 % tettere.

F&F-innpakkingssystemet kan også forenkle prosessen med å ta ut fôret. Ved å bruke en ballehåndterings- og blandingsvogn, er det mulig å ta ut innholdet av F&F-ballene til fôring med minimalt manuelt arbeid. Fôringsprosessen går også raskere takket være den enkle fjerningen av Baletite fra ballen. Når ballen åpnes, enten for hånd eller av balle-behandleren, skreller Baletite rent av fra ballen da fôret ikke vil vikle seg fast som det gjør med nett.

Fordi Baletite og SilotitePro er produsert av de samme grunnmaterialene, er det ikke nødvendig å skille dem fra hverandre for resirkulering etter bruk. Så snart de er fjernet fra ballen, kan begge filmene brettes sammen og plasseres i samme avfallsbeholderen for resirkulering sammen.

Silotite Tekniske spesifikasjoner

Bredde (mm) Tykkelse (µm) Lengde (m) Spoler pr. palle (stk.) Pakketype
750 20 2000 40 Hylster

Baletite Tekniske spesifikasjoner

Bruk Bredde (mm) Lengde (m) Tykkelse (µm) Spoler pr. palle  (pcs) UV stabilisert
Sukkerroer/Mais 950 2400 13 20 ikke
Sukkerroer/Mais 1280 2400 13 20 ikke
Surfor 1280 2000 16 20 ikke
Surfor 1380 2000 16 20 ikke
BaletiteGO
Silofôr 1280 1650 20 20 Ja
Silofôr 1380 1650 20 20 ikke

SilotitePro Baletite produseres i anlegg akkreditert under ISO9001, ISO14001 og OHSAS18001.

Hver spole er individuelt merket for å sikre 100 % sporbarhet hvis det mot formodning skulle oppstå et problem.