Resirkulering av plastfilm fra jordbruket

Mer miljøvennlige sileringsfilmer
Høykvalitets sileringsfilmer, slik som de som er tilgengelige i Silotite-utvalget, gir bønder en kostnadssvarende, effektiv sileringsmetode for produksjon av høykvalitets vinterfôr. Så snart sileringsfilmene har gjort jobben sin, er det viktig at de resirkuleres. Det finnes en lang rekke anvendelsesområder for plastfilmer fra jordbruket – f.eks. bl.a. landskapsprodukter, gjerder og avfallssekker. Før resirkuleringsstadiet mener vi miljøvirkninger kan minimeres ved reduksjon av tykkelsen på en balleinnpakningsfilm gjennom nedskalering under produksjonsprosessen.

Redusert filmtykkelse
Takket være avanserte polymerer og det siste nye innen filmekstruderingsteknologi, kan moderne sileringsstrekkfilmer nedskaleres for å produsere en høyytelse strekkfilm som gir all styrken og ytelsen til en konvensjonell, høykvalitets balleinnpakningsfilm, men med en betydelig tynnere filmtykkelse. SilotitePro® er en slik film.

Ved å ta i bruk SilotitePro® kan du minimere miljøvirkningen av balleinnpakningen. Fordi den er tynnere, kan du bruke betydelig mindre film etter volum for å pakke inn ballene. Dette gir i sin tur mindre filmavfall når ballene åpnes. I tillegg er dette reduserte avfallet 100 % resirkulerbart.

Resirkulering
Vi har i dette henseende i mange år vært aktivt involvert i forskjellige nye og eksisterende resirkuleringsprogrammer i Storbritannia, Irland, Belgia, Frankrike og Nederland, i nært samarbeid med lokale landbruksorganisasjoner.

Hva kan gjøres med sileringsfilmen etter bruk?
Brukte sileringsfilmer bør ikke kastes bort, da de kan resirkuleres for bl.a. å produsere fukttette membraner, hage- og gatemøbler, og avfallssekker. Resirkuleringsprogrammer for gjenvinning av plastfilmer fra jordbruket finnes nå i de fleste land og det er viktig (og mer kostnadssvarende) å påse at filmene klargjøres skikkelig for innsamling av et registrert avfallshåndteringsselskap. De følgende fem tipsene for resirkulering av sileringsfilm, gir nyttig veiledning om dette:

1. Polyten som skal resirkuleres skal være ren, tørr og fri for forurensninger, for å redusere transport- og behandlingskostnader. Påse at brukt polyten ikke inneholder bildekk, metalldeler, steiner eller trebiter. Alle disse gjenstandene vil ha stor innvirkning på resirkuleringsmaskineriet.

2. Oppbevar brukte sileringsfilmer på en god måte – det bør være enkelt å komme til lagringsområdet for innsamlingskjøretøyet.

3. Husk å skille de forskjellige elementene av gårdsavfall i separate grupper, dvs. balleinnpakning, nettinnpakning, ballestropper, gjødselsekker og plastbeholdere for seg, slik at ikke alle er blandet sammen.

4. Sørg for at de er klar til innsamling enten ved å balle dem sammen/binde dem opp, eller pakke dem i en egnet beholder, slik som en stor polytenpose.

5. Se til at du bruker et registrert avfallshåndteringsselskap, som vi l avhende balleinnpakningen på forskriftsmessig måte. Husk at det i de fleste land er ulovlig å brenne eller grave ned polyten.