Jakość

Jakość jest najważniejsza we wszystkich naszych procesach produkcyjnych. Niezależnie od tego czy omawiane są nasze folie do owijania, czy nasze folie zastępujące siatki, naszą reputację zbudowaliśmy na oferowaniu wysokiej jakości, stale niezawodnych folii do sianokiszonki.

Aby zapewnić, że nasze produkty docierają do klientów bez wad materiałowych i fabrycznych, każdy aspekt naszej działalności produkcyjnej jest przedmiotem rygorystycznych, regularnych wewnętrznych kontroli zgodności. Jeżeli zaistnieje potrzeba korygujemy, instrukcje i procedury w celu zapewnienia stałej jakości.

Nasz zespół do spraw Zapewnienia Jakości współpracuje z każdym działem, aby przestrzegać rygorystycznych norm systemu jakości ISO 9001 wdrożonego w całej firmie. Ponieważ wszyscy pracownicy są zaangażowani w to działanie, system jakości jest naprawdę skuteczny.

Dodatkowo, wszystkie dostarczane surowce są przed użyciem poddawane dokładnej kontroli w naszym laboratorium. Ponadto, regularnie przeprowadzamy analizy folii, aby upewnić się, że skład naszych gotowych produktów spełnia określone wymagania naszego systemu jakości.

Poza skupianiem się na wewnętrznych procedurach produkcyjnych nasz Dział Kontroli Jakości prowadzi również regularne testy w gospodarstwach rolnych mając na celu zbadanie jak zachowują się nasze folie u klientów końcowych. Takie kompleksowe badania terenowe umożliwiają nam sprawdzenie, czy produkty Silotite wciąż nadają się do stosowania na wszystkich, dobrze utrzymanych owijarkach oraz podlegają ciągłemu rozwojowi.