Odpowiedzialność Społeczna Przedsiębiorstwa (CSR)

W dalszym ciągu rozwijamy nasze metody pracy i udoskonalamy naszą efektywność środowiskową poprzez ustanowienie celów i zadań w połączeniu z jasnymi programami zarządzania w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne i społeczności, w których działamy. Jesteśmy zobowiązani do bycia odpowiedzialnym producentem i dobrym sąsiadem poprzez:

  • minimalizację zużycia surowców i innych zasobów oraz stosowanie wyłącznie ekologicznych granulatów, a także pigmentów, które są całkowicie wolne od metali ciężkich (działania podejmowane od 1988 roku).
  • działanie w systemie zamkniętego obiegu, który zapewnia przetwarzanie naszych odpadów produkcyjnych w zakładzie.
  • pracę z klientami, aby zminimalizować ich wykorzystanie zasobów poprzez odpowiedzialne środowiskowo systemy opakowań.
  • promowanie ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku naszych folii do kiszonek.
  • poprawę efektywności środowiskowej naszych procesów poprzez redukcję emisji i zużycia energii, minimalizację odpadów i kontrolę hałasu.
  • działanie w zgodzie z System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001.
  • zbieranie wody deszczowej do wykorzystania w chłodzeniu w celu zminimalizowania zużycia wody wodociągowej/gruntowej. Ponadto, nasze działania produkcyjne nie powodują uwalniania zanieczyszczonej wody do środowiska.
  • minimalizację zużycia energii elektrycznej. Wszystkie urządzenia są wyposażone w wysokiej wydajności silniki prądu przemiennego, które zużywają mniej energii elektrycznej niż konwencjonalne modele. Dodatkowo, stosujemy wyłącznie energię przyjazną środowisku wytworzoną przez alternatywne źródła.