Recykling folii rolniczych

Folie do kiszonek przyjazne dla środowiska

Wysokiej jakości folie do sianokiszonki, jak te znajdujące się w grupie produktów Silotite, umożliwiają rolnikom stosowanie opłacalnych, wydajnych metod zakiszania do produkcji wysokiej jakości paszy na zimę. Ważne jest, aby folie do sianokiszonki po wykorzystaniu były poddawane recyklingowi. Istnieje wiele zastosowań, w których możliwe jest wykorzystanie zużytych folii rolniczych, na przykład, produkty do projektowania krajobrazu, ogrodzenia i worki na śmieci. Uważamy, że przed etapem recyklingu wpływ na środowisko może zostać zminimalizowany poprzez zmniejszenie grubości owinięcia bel poprzez redukcję grubości podczas procesu produkcyjnego.

Zmniejszona grubość folii

Dzięki zaawansowanym polimerom oraz najnowszej technologii wytłaczania folii, można zmniejszać grubość nowoczesnej folii stretch do sianokiszonki.Jesteśmy w stanie wyprodukować wysokowydajną folię stretch, która oferuje wytrzymałość i wydajność konwencjonalnej folii do owijania bel wysokiej jakości, ale cieńszą.

SilotitePro® jest taką folią. Korzystanie z SilotitePro® pozwala na zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne. Jej zmniejszona grubość pozwala owijać bele wykorzystując znacznie mniejszą ilość folii. Dzięki temu powstaje mniej odpadów folii po otwarciu bel. Dodatkowo, odpady w 100% podlegają recyklingowi.

Recykling

Od wielu lat aktywnie uczestniczymy w różnych nowych i istniejących systemach recyklingu folii w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Francji i Holandii, ściśle współpracując w tym zakresie z lokalnymi organizacjami rolniczymi.

Co można zrobić ze zużytą folią do kiszonki?

Zużytych folii do kiszonki nie należy wyrzucać ponieważ mogą one zostać poddane recyklingowi. Regranulat można wykorzystać w produkcji między innymi, membran odpornych na wilgoć, mebli ogrodowych i ulicznych oraz worków na śmieci. Systemy recyklingu zużytych folii rolniczych istnieją obecnie w większości krajów i ważne jest (oraz bardziej opłacalne), aby odpowiednio przygotować folie do odbioru przez zarejestrowane przedsiębiorstwo gospodarki odpadami. Poniższe pięć wskazówek dotyczących recyklingu folii stretch do kiszonki zawiera przydatne wytyczne w tym zakresie:

  • Zgromadzony polietylen powinien być czysty, suchy i wolny od innych zanieczyszczeń w celu zmniejszenia kosztów transportu i przetwarzania. Należy upewnić się czy wiązki polietylenowe nie zawierają opon, części metalowych, kamieni i drewna. Wszystkie te elementy mają istotny wpływ na maszyny do recyklingu.
  • Zużyte folie do kiszonki przechowywać z zachowaniem ostrożności - obszar przechowywania powinien być łatwo dostępny dla pojazdu odbierającego.
  • Należy pamiętać, aby podzielić różne elementy odpadów rolniczych na oddzielne grupy, tj. zużyta folia, siatka, sznurek rolniczy, torby na nawóz, pojemniki z tworzyw sztucznych tak, aby nie były ze sobą wymieszane.
  • Należy upewnić się, czy są gotowe do odbioru w belach/powiązane ze sobą lub pakowane do odpowiedniego pojemnika, jak duża torba polietylenowa.
  • Należy upewnić się, czy odpady będą odbierane przez zarejestrowaną firmę zajmującą się usuwaniem odpadów, która prawidłowo zajmie się ich utylizacją. Należy pamiętać, że palenie lub zakopywanie polietylenu jest w większości krajów nielegalne.