Zakłady produkcyjne

Produkowana przy użyciu najnowszych technologii współwytłaczania z rozdmuchiwaniem seria wysokowydajnych folii Silotite zapewnia inteligentniejsze i elastyczne rozwiązania dla rolników i kontrahentów na całym świecie.

Ciągłe inwestycje w naszą infrastrukturę produkcyjną w połączeniu z dziesięcioleciami doświadczenia zapewniają produkcję wyjątkowej serii folii rolniczych, która stale i niezawodnie działa wielokrotnie.

Popularność serii Silotite wynika bezpośrednio z wielu imponujących zalet. Jego wykorzystanie w ponad 70 krajach na 6 różnych kontynentach każdego roku świadczy o jego wyjątkowych właściwościach, które sprawiają, że produkcja kiszonki jest łatwiejsza, bardziej opłacalna i mniej marnotrawiona.

Kluczem do sukcesu serii Silotite jest trwający program badawczo-rozwojowy, który zapewnia, że ​​produkty te nadal spełniają stale zmieniające się techniki produkcji kiszonki. Przez lata taka działalność badawczo-rozwojowa doprowadziła do przyjęcia nowych innowacji produktowych, w tym Pro Technology i folii zastępującej siatkę Baletite.