Miljövänligare ensilleringsfilmer

Högkvalitativa ensilleringsfilmer, som de som återfinns i Silotite-sortimentet erbjuder lantbrukare en kostnadseffektiv ensilleringsmetod för produktion av högkvalitativt vinterfoder. När ensilleringsfilmer har gjort jobbet är det viktigt att de återvinns. Det finns en rad program som utnyttjar använda lantbruksfilmer – exempelvis landskapsprodukt- och stängselhantering och sopsäckshantering etc. Före återvinningsstadiet anser vi att miljöpåverkan kan minimeras genom att minska tjockleken för inplastningsmaterialet genom förminskning under tillverkningsprocessen.

Minskad filmtjocklek

Tack vare avancerade polymer och den senaste filmextruderingstekniken kan moderna ensilleringssträckfilmer förminskas för att producera en högpresterande sträckfilm som erbjuder all den styrka och prestanda som krävs av en traditionell, högkvalitativ inplastare, men med avsevärt tunnare filmtjocklek.

SilotitePro® är en sådan film. Med SilotitePro® kan du minimera miljöpåverkan för dina inplastningsarbeten. Den tunnare karaktären innebär att du kan plasta in balar med mycket mindre film. Detta i sin tur skapar mindre filmavfall när dessa balar öppnas. Det här minskade avfallet är till 100 % återvinningsbart.

Återvinning

Under många år har vi varit aktivt engagerade i olika nya och befintliga återvinningsprogram i Storbritannien, Irland, Belgien, Frankrike och Nederländerna och arbetat nära lokala lantbruksorganisationer när det gäller den här frågan.

Vad kan göras med använd ensilleringsfilm efter användning?

Använd ensilleringsfilm ska inte gå till avfall, eftersom den kan återvinnas för att tillverka fuktresistenta membran, trädgårds- och parkmöbler och sopsäckar med mera. De återvinningsscheman som nu finns i de flesta länder för bearbetning av lantbruksfilmer och det är viktigt (och mer kostnadseffektivt) för att säkerställa att filmer är rätt förberedda för insamling av ett registrerat avfallshanteringsbolag. Följande fem viktiga tips för återvinning av ensilleringssträckfilm erbjuder praktisk vägledning inom detta:

  • Polyeten för insamling ska vara ren, torr och fri från andra kontaminationer för att minska transport- och bearbetningskostnader. Kontrollera att använda polyetenenheter inte innehåller däck, metalldelar, sten eller trä. Alla dessa objekt har en stor påverkan på återvinningsmaskineriet.
  • Förvara använda ensilleringsfilmer med omsorg – ditt förvaringsområde ska vara lättåtkomligt för ett insamlingsfordon.
  • Kom ihåg att sortera de olika typerna av avfall i olika grupper – inplastningsmaterial, nätlindning, balningsgarn, gödselsäckar och plastbehållare, så att de inte blandas ihop.
  • Se till att de är klara att hämtas, antingen genom att balas/bindas samman eller förpackas i en lämplig behållare som en stor polyetenpåse.
  • Se till att du använder ett registrerat avfallsuppsamlingsföretag som bortförskaffar balplasten på ett lämpligt sätt. Kom ihåg – det är olagligt att bränna eller gräva ner polyeten i de flesta länder.