Företagens sociala ansvar

Vi fortsätter att utveckla våra arbetsrutiner och att förbättra vår miljöprestanda genom att sätta upp mål och delmål kombinerat med en tydlig hantering av programmen för att minimera vår påverkan på miljön och de samhällen där vi arbetar. Vi arbetar för att vara en ansvarsfull tillverkare och god granne genom att:

  • minimera användningen av råmaterial och andra resurser och bara använda organiska huvudbuntar och pigment som är helt fria från tungmetaller (en rutin vi har haft sedan 1988).
  • använda ett stängt system som säkerställer bearbetningen av vårt produktionsavfall inom anläggningen.
  • arbeta med kunder för att minimera resursanvändningen genom ett miljöansvar vid förpackningssystemen.
  • främja återanvändning, återvinning och återställning av våra ensilleringsfilmer.
  • förbättra miljöprestandan i våra processer genom att minska utsläppen och energianvändningen, minimera avfallet och kontrollera ljudnivåerna;
  • arbeta i enlighet med normen OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management.
  • samla in regnvatten för användning vid kylning för att på så sätt minimera användningen av grund-/kranvatten. Produktionen släpper inte heller ut något förorenat vatten i miljön.
  • minimera elförbrukningen. All produktionsutrustning har högeffektiva växelströmsmotorer som förbrukar mindre elektricitet än konventionella modeller. Dessutom använder vi bara grön ström som genererats från alternativa energikällor.