Kvalitet

Kvaliteten är avgörande inom alla våra produktionsprocesser. Oavsett om du talar om våra balsträckningsfilmer, eller våra nya nätlindningsersättningsfilmer, har vi byggt upp ett rykte om att erbjuda hög kvalitet, med förstklassiga sträckfilmer.

För att säkerställa att våra produkter levereras fria från fel i material och tillverkning är varje del av vår tillverkningsprocess föremål för omfattande, regelbundna, interna granskningar för att utvärdera – och om nödvändigt anpassa – instruktioner och procedurer för att alltid garantera hög kvalitet.

Vårt kvalitetssäkringsteam arbetar med varje avdelning för att implementera de stränga normerna enligt ISO 9001 kvalitetssystem, som är införlivat i verksamheten. I så måtto är alla anställda engagerade och detta säkerställer att kvalitetssystemet verkligen blir dynamiskt.

Dessutom är alla inkommande råmaterial och huvudbatcher föremål för en noggrann inspektion i vårt labb före användning. Vi utför även regelbundet analyser av filmen för att säkerställa att sammansättningen av våra färdiga produkter uppfyller de angivna kraven i vårt kvalitetssystem.

Utöver att fokusera på interna tillverkningsprocesser utför även vår kvalitetskontrollavdelning regelbundna tester på gården för att undersöka filmens funktion i verkligheten. Dessa omfattande fälttester gör det möjligt för oss att säkerställa att Silotite-sortimentet fortsätter att utvecklas och förblir lämpligt för användning på alla moderna, välskötta inplastare