Miljö

Vi anser att respekt för miljön utgör grunden för en positivare, mer hälsosam och hållbar relation mellan industrin, lantbruket och samhället.

Under 2004 var vi det första företaget i vår sektor att införliva de aktiviteter i programmet som krävs för säkerhetscertifiering enligt ISO14001 miljöstandard. Vi är mycket stola över vår ledande position när det gäller miljöansvar. Vi arbetar hårt för att säkerställa att våra produkter produceras med minimal miljöpåverkan, medan vi fortsätter att uppfylla de praktiska behoven för lantbrukare och jordbruksentreprenörer.

Vi är medvetna om vårt sociala ansvar som företag, både i form av arbetsgivare och medlem av samhället i stort. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om våra initiativ inom dessa områden:

Företagens sociala ansvar

Återvinning lantbruksfilmer