BaletiteGO

Fräschhet förseglad

BaletiteGO är en är en pressfilm med hög hållkraft utvecklad för utmanande pressningsförhållanden och gör det möjligt för operatören att applicera färre lager och därmed spara tid.

Att använda BaletiteGO, som ett alternativ till nätinpackning, resulterar i bättre formade balar genom att utöva ett tätare grepp runt balomkretsen. Det minskar också ensilageavfall eftersom inget foder kan fastna.

 

1280mm bredd 20µm 1650m längd  UV-skyddad
1380mm bree 20µm 1650m längd   

Baletite tillverkad av ett ISO9001, ISO14001 och ISO45001 ackrediterat företag

Varje rulle har en unik etikett för att garantera 100 % spårbarhet om det oväntat skulle uppstå ett problem.