Tillverkningsanläggningar

Tillverkad med de senaste blåsta samutpressningsteknologierna, erbjuder Silotite-serien av högpresterande filmer smartare flexibla lösningar för jordbrukare och entreprenörer världen över.

Pågående investeringar i vår tillverkningsinfrastruktur kombinerad med decennier av erfarenhet säkerställer produktionen av ett enastående jordbruksfilmsortiment som fungerar konsekvent och pålitligt gång på gång.

Silotites sortimentets popularitet är ett direkt resultat av dess många imponerande fördelar. Dess användning i 70+ länder på 6 olika kontinenter varje år är ett bevis på dess unika egenskaper som gör att produktion av ensilage blir enklare, mer kostnadseffektivt och mindre slöseri.

Kritiskt för framgången för Silotite-sortimentet är ett pågående forskning & utvecklingsprogram som säkerställer att dessa produkter fortsätter att tillfredsställa ständigt utvecklande teknik för ensilage. Under åren har sådan FoU-verksamhet lett till antagandet av nya produktinnovationer inklusive Pro Technology och Baletite netwrap-ersättningsfilm.