VINKKI: KALVOKERROSTEN VAIVATON LASKEMINEN

Paalaimien asetuksissa sekä kerrosten määrää koskevassa terminologiassa on usein valmistajakohtaisia eroja. 

Jos haluat varmistaa paalin kalvokerrosten määrän, tee ensin käärittyyn paaliin noin 10 cm²:n viilto. Näytettä ei tule ottaa paalin päistä, joissa on enemmän päällekkäisiä kerroksia.

Aseta kahteen sormeesi teippi liimapuoli ylöspäin ja erottele näytteestä yksittäisiä kerroksia. Laske kerrokset ja säädä koneen asetuksia tarpeen mukaan.

SÄILÖREHUPAALIN LAATU: SUDENKUOPAT JA NIIDEN VÄLTTÄMINEN

Paalien halkeaminen

Yleinen ongelma on säilörehupaalien kalvon halkeaminen käärinnän jälkeen. Tarkastellaan nyt sen syitä ja ratkaisuja. Kalvo voi haljeta viikkojen tai jopa kuukausien kuluttua käärinnästä. Todennäköisimmin kalvo halkeaa märistä ja raskaista paaleista. Jos paaleja ei ole kääritty huolellisesti laadukkaalla kalvolla, ne todennäköisesti halkeavat käsittelyn, kuljetuksen, pinoamisen ja varastoinnin aikana.

Sopivan kalvon valitseminen

Laadultaan heikon käärintäkalvon valitseminen voi aiheuttaa negatiivisia ja kalliita vaikutuksia säilörehun tuotantoon. Laadukas käärintäkalvo edellyttää ominaisuuksien tasapainoa. Kalvossa on oltava hyvä vahvuus, repeytymislujuus, puhkaisulujuus, elastisuus ja tarttuvuus sekä UV-suoja-aineita.

On tärkeää käyttää laadukasta brändiä, kuten Silotitea, jota on kokeiltu ja testattu kentällä. Silotiten Pro-kalvot valmistetaan uudella monikerroksisella ekstruusiotekniikalla. Patentoitu (nro. EP2193026) Pro-teknologiamme mukauttaa ja tiivistää kalvoa valmistuksen aikana tuottaen kevyen käärintäkalvon, jonka mekaaninen lujuus, hapenläpäisevyys ja ilmatiiviys pysyvät samalla tasolla.

Paalausprotokollat

Kalvon halkeaminen voi johtua myös paalin puutteellisesta kalvon määrästä. Urakoitsijoiden on painotettava uusille ja vähemmän kokeneille työntekijöille, että paaleihin on kierrettävä kalvoa riittävän monta kerrosta täydellisen peittävyyden saavuttamiseksi. Suosittelemme kuutta kalvokerrosta vähintään 50 prosentin päällekkäisyydellä. Urakoitsijoiden on myös perehdyttävä koneiden valmistajien ohjeisiin ja noudatettava niitä.

Heinää kannattaa aina nostella ja levitellä haravalla tai haravointikoneella ennen käärintää. Varmista, että niitos on koko leveydeltä samankorkuinen ja -syvyinen paalaimen aukon kohdalla, jotta paaleista tulee tukevia ja hyvin muotoiltuja. Älä leikkaa heinää liian matalaksi, sillä se voi aiheuttaa maaperäkontaminaation.

Koneita koskevat ohjeet

Kaikki paalien valmistajat suosittelevat seuraavaa:

1. Laske paalin peittämiseen tarvittavien kierrosten määrä.

2. Lisää yksi ylimääräinen kierros (tasoittaaksesi kalvon kaventumista alussa, kun kalvo on kiinni leikkausmekanismissa).

3. Kerro tämä luku kahdella, kun kalvokerroksia on neljä, tai kolmella, kun kerroksia on kuusi.

NEUVOJA TÄLLE SÄILÖREHUKAUDELLE

Valérien Pierron, CEUMA-S-alueiden myyntipäällikkö, selittää, kuinka tärkeää paalit on siirtää heti käärinnän jälkeen.

”Suosittelemme siirtämään paalit mahdollisimman pian käärimisen jälkeen. Ne olisi hyvä siirtää kahden tunnin kuluessa, mutta jos se ei ole mahdollista, pyri ehdottomasti siirtämään ne kahdeksan tunnin kuluessa. Varastoiduksi viedyt paalit on jätettävä paikoilleen koko varastoimisen ajaksi.

Fermentaatio alkaa pian paalin käärimisen jälkeen. Fermentaation häiritseminen liikuttamalla paalia varastoinnin aikana voi aiheuttaa hapen pääsyn kalvokerrosten väliin edistäen homeen kasvua.”