TIPS: HAR DU KONTROLLERAT DIN BALPRESS?

När vi börjar se längre dagar och varmare väder är ensilagesäsongen snart här. Du kanske är redo, men är din balinplastare fortfarande i form för uppgiften?

Behöver din maskin rengöras? Är viktiga delar slitna? Månader av stillestånd kan leda till havererade delar.

Enkel förberedelse kan vara nyckeln till en framgångsrik balningssäsong.

Se vår video om försäsongskontroller här https://youtu.be/s7uNYbmCUjw?si=a4B81MBk6P3rDBlM

40 ÅR AV HISTORIA OCH VIDARE

Rundbalsinplastningens utveckling

Sedan starten i början av 1980-talet har inplastning av rundbalar genomgått en betydande utveckling. Introduktionen av Silotite® år 1984 revolutionerade processen med sin treskiktsfilm, vilket ledde till snabb global expansion. I början av 1990-talet hade balvikterna nästan fördubblats, och kombipressarna effektiviserade produktionen till ungefär en minut per bal. Nya innovationer som Film&Film-systemet eliminerar behovet av nätplast, vilket resulterar i tätare balar med förbättrat skydd och lång livslängd.

Framsteg inom Silotite-filmer

Under 40 år har Berrys investering i Silotite-filmer drivit på framstegen, inklusive övergången till effektivare extruderare och införandet av Pro Technology, vilket förbättrar kvalitet och hållbarhet. Under 1990-talet ersatte investeringar Berrys 3-lagers extruderare med effektivare 5-skiktslinjer. Ytterligare framsteg under 2000-talet introducerade 7- och 9-skikts extruderare, vilket förbättrade företagets filmkvalitet och sortiment. Dessa framsteg gjordes tillsammans med balpressens tekniska utveckling, ofta i samarbete med maskintillverkare.

Framtida utveckling och investeringar

Berry planerar att fortsätta utveckla sina produkter framöver. Lloyd Dawson, försäljningschef för Storbritannien, Irland och APAC, lyfter fram pågående investeringar inom forskning, utveckling, kvalitetskontrollsystem, automatisering och nya förpackningslinjer. ”En anmärkningsvärd innovation är Pro Technology, som producerar tekniskt avancerade filmer som överträffar tidigare generationer i kvalitet, samtidigt som de förlänger filmlängden per rulle, minskar tjockleken och förbättrar syrebarriäregenskaperna. Dessutom minskar nya förpackningsutvecklingar, till exempel att ersätta traditionella lådor med hylsor, den totala förpackningsvikten ca 10 gånger”.

Hållbarhet och miljöpåverkan

Den senaste produkten, SilotitePro1800 Sustane®, en del av Berrys B Circular Solutions-sortiment, innehåller 25 % återvunnet innehåll, oberoende certifierat av RecyClass. Denna kombination av lättare film och återvunnet innehåll resulterar i en minskning av miljöpåverkan med 24 % jämfört med tidigare inslagningslösningar.

Sammanfattningsvis har utvecklingen av rundbalsinplastning under 40 år präglats av betydande framsteg som drivs av Berrys engagemang för innovation och hållbarhet. Från introduktionen av Silotite® till den senaste Pro-tekniken och SilotitePro1800 Sustane® fortsätter Berry att leda branschen gällande kvalitets- och miljöansvar.

RÅD INFÖR DENNA ENSILAGESÄSONG

Michael Hövel, försäljningschef för N-EDACH-regionerna förklarar betydelsen av rätt klipphöjd.

”När gräset har vuxit tillräckligt under de närmaste veckorna ska du ta klipphöjden till hänsyn. För att få ut högkvalitativt ensilage i dina balar är det viktigt att ensilera gräs av god kvalitet.

Den första risken med att klippa gräs för lågt är att det ökar risken för markförorening. Jord innehåller oönskade bakterier, såsom Clostridia och Enterobacteria, som kan påverka ensilagejäsningsprocessen negativt. Att klippa för lågt ökar också riskerna för Listeria, Clostridia och Bacilli, vilket kan orsaka djurhälsorisker i alla klasser av boskap. Den sista anledningen till att undvika att klippa för lågt är att det helt enkelt kommer att resultera i en långsammare återhämtningstid för gräset och i slutändan ett lägre årliga skörd.

Vi rekommenderar att du ställer in din maskin att klippa mellan 6,5 cm och 12,5 cm beroende på markförhållanden och vallens täthet”.