PORADA: PROSTA METODA LICZENIA WARSTW FOLII

Ustawienia owijarki do bel różnią się w zależności od producenta, a terminologia dotycząca „liczby warstw” jest często inna. 

Aby mieć pewność, ile warstw folii znajduje się na beli, zacznij od wykonania nacięcia o powierzchni około 10 cm² na beczce owiniętej beli. Ważne jest, aby nie pobierać próbki z końców beli, ponieważ są one pokryte większą liczbą warstw.

Nałóż taśmę na dwa palce, klejącą stroną do góry i odrywaj poszczególne warstwy od próbki. Policz je i w razie potrzeby dostosuj ustawienia maszyny.

JAKOŚĆ BEL KISZONKI: PUŁAPKI I JAK ICH UNIKNĄĆ

Rozwarstwienie bel

Częstym problemem napotykanym w przypadku belowanej kiszonki jest rozwarstwienie się folii po owinięciu. Tutaj przyjrzymy się ich przyczynom i rozwiązaniom. Rozwarstwienie może wystąpić tygodnie, a nawet miesiące po zakończeniu owijania i jest najbardziej prawdopodobne w przypadku mokrych, ciężkich bel. Jeżeli bele te nie zostały starannie owinięte wysokiej jakości folią, istnieje prawdopodobieństwo, że pękną po przeładunku, transporcie, układaniu w stosy i podczas przechowywania.

Wybór odpowiedniej folii do belowania

Wybór słabej jakości folii do belowania może mieć negatywny, kosztowny wpływ na produkcję kiszonki. Wysokiej jakości folia do belowania wymaga zrównoważonego połączenia wysokiej wytrzymałości folii, odporności na rozdarcie, odporności na przebicie, elastyczności, zdolności przylegania i inhibitorów UV.

Istotne jest, aby używać wysokiej jakości marki, takiej jak Silotite, która została wypróbowana i przetestowana w terenie. Folie Silotite z serii Pro są produkowane przy użyciu najnowszej technologii wielowarstwowego wytłaczania. Nasza opatentowana (nr EP2193026.) technologia Pro kondycjonuje i zagęszcza folię podczas procesu produkcyjnego, tworząc lekką folię stretch do kiszonki, zachowując jednocześnie wytrzymałość mechaniczną, przepuszczalność tlenu i szczelność na tym samym poziomie.

Protokoły belowania

Rozwarstwienie folii może być również spowodowane niewystarczającym pokryciem beli folią. Wykonawcy muszą w pełni przeszkolić nowych i mniej doświadczonych pracowników w zakresie znaczenia nakładania wystarczającej ilości zwojów na belę w celu uzyskania pełnego pokrycia. Zalecamy nałożenie sześciu warstw folii z co najmniej 50% zakładką. Wszyscy wykonawcy muszą być również świadomi wytycznych producenta maszyn i postępować zgodnie z nimi.

Przed rozpoczęciem belowania zawsze dobrze jest podnieść i rozrzucić trawę za pomocą przetrząsacza lub grabi. Upewnij się, że pokos ma taką samą wysokość i głębokość na całej szerokości po wejściu do otworu prasy do belowania – zapewnia to produkcję mocnych i dobrze ukształtowanych bel. Unikaj koszenia trawy zbyt nisko, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie gleby.

Wytyczne dotyczące maszyn

Wszyscy producenci owijarek do bel zalecają przestrzeganie następujących wytycznych:

1. Policz liczbę obrotów wymaganych do całkowitego owinięcia beli;

2. Dodaj jeden dodatkowy obrót (aby skompensować zwężenie folii od początku cyklu, gdy folia jest przytrzymywana w mechanizmie tnąco-zatrzaskowym);

3. Pomnóż tę liczbę przez dwa dla czterech warstw folii lub przez trzy dla sześciu warstw folii.

PORADY NA TEN SEZON KISZONKOWY

Valérien Pierron, szef sprzedaży w regionach CEUMA-S, wyjaśnia znaczenie przenoszenia bel wkrótce po owinięciu.

„Zawsze zalecamy przenoszenie bel tak szybko, jak to możliwe po owinięciu. Optymalnie oznacza to w ciągu 2 godzin, ale jeśli nie jest to praktyczne, z pewnością należy starać się przenieść je w ciągu 8 godzin. Po dotarciu do miejsca przechowywania, bele powinny pozostać na miejscu, aż będą gotowe do wyładunku.

Proces fermentacji rozpoczyna się szybko po owinięciu beli. Zakłócenie tego procesu poprzez przenoszenie beli po zbyt długim czasie może spowodować przedostanie się tlenu między warstwami folii, sprzyjając rozwojowi pleśni”.