TIPS: ENKEL METOD FÖR ATT BERÄKNA FILMLAGER

Inställningarna för balinplastare kan variera beroende på tillverkare och ”antalet lager” anges ofta på olika sätt. 

För att säkerställa hur många lager film som ligger på din bal kan du börja med att göra ett snitt på ca 10 cm² på den inplastade ytan. Det är viktigt att inte ta provet från balens ändar eftersom dessa får fler överlappande lager.

Tejpa två av dina fingrar med den häftande sidan uppåt och dra isär de enskilda skikten från provet. Räkna skikten och justera maskininställningarna vid behov.

KVALITET PÅ ENSILAGEBALAR: FALLGROPAR OCH HUR DU UNDVIKER DEM

Balar som spricker

Ett vanligt problem med ensilagebalar är att filmen spricker efter inplastningen. Nu ska vi titta närmare på både orsaker och lösningar. Sprickbildning kan uppstå veckor eller månader efter att inplastningen är klar och uppstår oftast när balarna är våta och tunga. Det är stor risk för att balar spricker under hantering, transport, stapling och lagring om de inte har förpackats omsorgsfullt med en balplast av hög kvalitet.

Att välja rätt balplast

Att välja en balplast av dålig kvalitet kan leda till negativa och kostsamma effekter på ensilageproduktionen. En högkvalitativ balplast kännetecknas av en god kombination av egenskaper såsom hög filmstyrka, rivhållfasthet, punkteringsbeständighet, elasticitet, fästförmåga och UV-beständighet.

Det är därför av största vikt att använda ett kvalitetsmärke som Silotite som har prövats och utvärderats i fält. Filmerna i Silotites Pro-sortiment tillverkas med hjälp av den senaste extruderingstekniken för flerskiktsfilm. Vår patenterade (nr. EP2193026.) Pro-teknik bearbetar och komprimerar filmen under tillverkningsprocessen. Detta ger en lättviktig sträckfilm för ensilage som håller mekanisk styrka, syrepermeabilitet och lufttäthet på oförändrad nivå.

Protokoll för balning

Filmsprickning kan även orsakas av otillräcklig filmbeläggning på balen. Nyanställda och mindre erfarna medarbetare måste informeras om vikten av att applicera tillräckligt många lager på balen för att uppnå fullständig täckning. Vi rekommenderar sex lager film med minst 50 procents överlappning. Det är också viktigt att känna till och följa maskintillverkarens anvisningar.

Innan balning är det alltid en god idé att lyfta och sprida gräset med en hövändare eller en kratta. Se till att svärdet har samma höjd och djup över hela bredden vid inmatningen i balpressens mynning – detta säkerställer att balarna blir fasta och välformade. Undvik att klippa gräset för kort eftersom det kan orsaka jordföroreningar.

Riktlinjer för maskiner

Alla tillverkare av balinplastare rekommenderar att man följer nedanstående riktlinjer:

1. Räkna antalet varv som krävs för att helt täcka balen

2. Lägg till ett extra varv (för att kompensera för att filmen smalnar av i början av cykeln då den hålls fast i klipp- och fångmekanismen)

3. Multiplicera detta tal med två för fyra filmlager eller med tre för sex filmlager.

RÅD INFÖR KOMMANDE ENSILERINGSSÄSONG

Valérien Pierron som är försäljningschef för CEUMA-S-regionerna betonar vikten av att flytta balarna strax efter inplastningen.

”Vi rekommenderar alltid att man flyttar balarna så snabbt som möjligt efter inplastningen. I bästa fall inom 2 timmar, men om detta inte är möjligt bör man sträva efter att flytta dem inom 8 timmar. När balarna har placerats på förvaringsplatsen ska de stå kvar där tills de är redo att matas ut.

Fermenteringsprocessen startar snabbt efter att balen har plastats in. Om denna process störs genom att balarna flyttas efter att de har stått stilla för länge kan det leda till att syre tränger in mellan filmlagren, vilket främjar mögeltillväxt.”