Upcoming events:
  • Celebrating 40 years of Silotite
Loading Image

Hållbara lösningar för jordbruket
Från Silotite

Vårt program med 5 pelare

Mer än någon annan förstår lantbrukare hur viktigt det är att ta hand om den miljö där vi arbetar och lever. Berry arbetar ständigt med innovationer för att tillhandahålla hållbara lösningar för den moderna lantbrukaren. Våra produkter innehåller återvunnet innehåll, nedbantade filmer och unika hylsförpackningar.

Hög kvalitet med Silotite


Inga filmförluster på grund av brott

Certifierad kvalitetsfilm för högkvalitativt ensilage = inga foderförluster

Alla grödor, alla klimat

Öka effektiviteten & minska avfallet Med en praktisk hylsa


Inga skrymmande lådor

Hylsorna skyddar rullarna

Fler balar per rulle= färre pallar= mindre transport

Starkare och lättare filmer med ProTechnology


Mindre film att återvinna

Fler balar per rulle= färre pallar= mindre transport

Mindre foderförluster och enkel återvinning Med F&F


Ingen mögeltivväxt på grund av högre densitet i balen. Mindre syre i balen

Inget foder kan fastna i varandra, vilket minskar foderförlusterna

Baletite & Silotite kan återvinnas tillsammans, inget behov av att separera

Integrering av återvunnet innehåll med Silotite Sustane


Tillverkad med 25% återvunnet innehåll

Sustane® Polymer från bpi återvinning

Recyclass

Vad kan man göra med använd ensilagefilm efter användning?

Använda ensilagefilmer ska inte gå till avfall eftersom de kan återvinnas för att tillverka föremål som fukttäta membran och sopsäckar bland annat. Återvinningssystem finns nu i de flesta länder för upparbetning av jordbruksfilmer och det är viktigt (och mer kostnadseffektivt) att se till att filmerna förbereds på rätt sätt för insamling av ett registrerat avfallshanteringsföretag.

 Klicka här för att läsa mer om Berrys hållbarhetsinitiativ

 

Del av Berry's Bmore Circular Solutions