Upcoming events:
  • Celebrating 40 years of Silotite
Loading Image

kvalita

Udržitelná výroba

•Podle přísné normy ISO 14001 pro ochranu životního prostředí 

•Výroba plně recyklovatelných fólií 

•Snaha o minimalizaci dopadu na životní prostředí

Materiálové inženýrství 

•Využití desítek let zkušeností k optimalizaci surovin

Automatická kontrola parametrů 

•Jedinečný systém automatického řízení parametrů 

•Nepřetržité měření všech parametrů vytlačování 

•V případě potřeby automatická úprava parametrů na cílové hodnoty 

•Zajištění konzistentní kvality fólie bez ohledu na použitou vytlačovací linku

Spolehlivost a jistota 

•Zajištění výroby vynikajícího sortimentu fólií s trvale spolehlivou funkcí 

•Desítky let zkušeností 

•Výrobky testované ve všech klimatických podmínkách od Kanady přes Evropu až po Austrálii

Technické inovace 

•Využití nejinovativnějších technologií vytlačování 

•Neustálý výzkum a vývoj a zkoušky v terénu pro vylepšení našeho portfolia výrobků 

•Sortiment zahrnující 5vrstvé, 7vrstvé, 9vrstvé fólie a fólie s technologií Pro

•Neustálé investice do pokročilé výrobní infrastruktury a akreditace konkrétních výrobků

CERTIFIKACE SYSTÉMU PODLE ISO14001 SGS

CERTIFIKACE SYSTÉMU PODLE ISO9001:2008 SGS