Upcoming events:
  • Celebrating 40 years of Silotite
Loading Image
Film&Film levererar förbättrad foderkvalitet i Gullspång, Sverige

Film&Film levererar förbättrad foderkvalitet i Gullspång, Sverige

Fredrik Helge med sonen Rasmus Helge driver ett familjeföretag som heter Wäggetorp Gård i Gullspång, Sverige. Verksamheten bedriver entreprenadverksamhet med  en mängd olika tjänster inklusive trädfällning, och ensilagebalning. Fredrik balar sitt eget ensilage till sin lilla gård och för att sälja, men erbjuder även att kontrakts köra för andra gårdar med sin Mchale Fusion 4-balpress.

Fredrik väljer att ensilera gräsfoder i balar då det blir mindre ensilagespill och ensilaget är lättare att transportera i balformat. Dessa faktorer är viktiga för hans kunder. Balensilage används i hans foderhanteringssystem efter 6-12 månaders grästillväxt och balarna ensileras i 12 – 18 månader. Gräset torkar i ca.4 timmar innan balning.

När det kommer till inpackning använder Fredrik Film & Film-systemet med 3 lager BaletiteGo och 6 lager SilotitePro balewrap. F&F-systemet har många fördelar; i första hand bättre formade och mer kompakta balar, som bättre tål hantering. Dessutom hjälper de extra skyddsskikten från BaletiteGo till att eliminera syre, vilket minskar ensilageförlusterna och mögel och skapar förbättrad ensilagekvalitet för djuren.

Fredrik kommenterade, ”när man använder BaletiteGo har balarna högre densitet. Filmen går även över balens kant vilket ger extra skydd mot fåglar”.

Fredrik uppnår ungefär 28 balar per Pro-rulle och 125 balar BaletiteGo per rulle. Han hävdar att han "kan slå in 50 balar i timmen utan att lämna traktorhytten".

Vid utfodring öppnar Fredrik balarna manuellt med en kniv och inspekterar ensilagekvaliteten visuellt. Han konstaterade att användning av BaletiteGo "ger mindre förluster och högre näringsvärde". F&F-balarna är mycket lättare att öppna jämfört med nät då "inget foder fastnar i filmen och filmerna kan separeras lättare".

Hans använda film samlas in av återvinningsprogrammet Svep retur.